Relasjoner

Involve to Evolve  –  Involver andre for din utvikling

 

 

  Bygge nettverk er noe av det viktigste vi gjør for vår karriere og utvikling av oss selv.

Åtti prosent av alle jobbmuligheter skjer igjennom ditt nettverk tyve prosent blir annonsert.
Vi tilbringer store deler av livet på jobb og bygger relasjoner til mange.
Trivsel, mestring og bli anerkjent  er tre viktige faktorer for god helse. Og for gode relasjoner!
Er relasjoner på jobb viktig? Hva har det å si for hvordan vi trives og hva vi presterer? 

 

Hva skjer når sjefen går på autopilot, eller relasjoner på jobben fungerer dårlig ? 
Her er det begrepet selvledelse kommer inn i bildet.
”Lær av de som er smartere enn deg”. Heng med de du vil identifisere deg med.

Vær nysgjerrig på nye bekjentskaper- det kan være din neste samarbeidspartner. 

Har du en god idé trenger du å bygge ditt team for å oppnå suksess.
En Mentor eller Life-coach kan lede deg i riktig retning, utvikle og utfordrer deg.
En som lytter og gir deg råd slik at du oppnå dine karriere mål.

 

 Å bygge nettverk og hele tiden lære av andre er en berikelse. Melde seg frivillig til å gjøre et oppdrag for
en organisasjon er å bevisst å bygge seg et nettverk.
Det fører til ny læring og kan føre til nye jobbmuligheter.

 TEAM – Når flere mennesker kommer sammen for å jobbe i team er det mangfoldig grunnlag for stor produktivitet og utvikling.

Kunnskap og ferdigheter skal matche hverandre. God kommunikasjon i team skaper et godt grunnlag for å øke ressursene og utløse et potensial som ligger der. Målsettingen med teamarbeid må være at 2 pluss 2 skal bli 5, altså det kommer til noe ekstra som en synergieffekt av lagarbeidet.

 

 Noen relasjoner er svært tappende og går ut over livskvalitet. Likevel velger noen å stå i relasjonen år ut og år inn. Uten å ta tak i utfordringene.                                               Hva kan dette handle om? Sammen finner vi svaret og løfter deg opp til neste nivå.

 

 Her er noen nettverkslinker;

 http://www.bniconnect.n0

http://www.lions.no
http://kvinneribusiness.no

 

 Bestill online https://www.oslomedisinskesenter.no eller ring 22 94 10 00
Mona mob: 92887757 Mail: mona@monahartmann.no