Design Your Life!

 

 

Design Your Life workshop handler om personlig utvikling der du blir kjent med dine verdier og setter klare visjoner og mål i fremtiden som er verdifulle for deg. Det blir en «bestilling»  du forventer skal skje. 
Du blir kjent med den viktigste personen i livet, Deg Selv! Hvordan opprettholde en positiv innstilling og få frem ditt potensial. Bygge tillit og tro på at du får det til. Gjennom 16 timer fordelt over 3 mnd vil du bli bevisst på din vei i livet og skape din karriere. Du vil få med deg et mentalt verktøy som gjør det lettere å navigere på livsveien. 

De aller fleste klarer å komme opp med mål vi kunne tenke oss å oppnå, men å ta ansvar for å nå målet er en ny «øvelse». Vil du utvikle deg i riktig retning og få et styringsverktøy? Vil du være blant de som klarer å forstå hva som skal til for å komme dit de ønsker og gjennomføre det de planlegger, så kan dette kurset være noe for deg.

 

Hjernen er stjernen Din. 

Uten mål, ingen mening. Hjernen søker alltid etter et mål og roten til klare å oppnå det vi vil, handler derfor om å sette seg mål. Dersom vi tørr å tenke stort kan vi oppnå store ting. Uansett store eller middels mål så begynner vi smått og har fokus hver dag på de handlingene som beveger oss mot målet. Vår evne til å lykkes, er et produkt av våre ca.seksti tusen tanker daglig. Læren om hvordan sortere riktig er helt avgjørende for suksess. På kurset vil du  bygge en bro fra der du er i dag og over til ønsket sted.  God selvledelse handler om evnen til å lede seg selv i riktig retning.  Alle mål og visjoner har et klart «hvorfor» og bringer med seg godfølelsen som er selve drivstoffet til å gjennomføre og det er her vi blir kjent med Design-verktøyet som fører oss til toppene.

 

 

 

Designverktøyet er Goal Mapping – basert på hjerneforskning.

Store internasjonale selskaper og tusenvis av studenter, toppidrettsutøvere og helsecoacher er kjent med Goal Mapping metoden. De oppnår resultater fordi vi aktiverer hele hjernen, både den visuelle høyre siden og den logiske venstre siden. Dyp innsikt gir klar utsikt og dermed utarbeides det definerte visjoner og mål.

Alt er mulig om du vil

HVA INNEHOLDER KURSET

16 timer fordelt over 3 måneder

 

Kurset vil gi deg innsikt til klar utsikt. Du blir kjent med dine styrker, verdier og behov som gjøres om til visjoner og mål i fremtiden. Din personlige utvikling er din investering for livet! De aller fleste glemmer den viktigste personen – seg selv!

 

Livsstilen din er lik alle valgene du tar i hverdagen. På kurset vil du lære hvordan du lettere kan skape den personen du ønsker å være basert på enkle prinsipper. Som profesjonell life-coach hjelper jeg deg med å finne frem til dine visjoner, retning og hensikt. Klarhet i hvor du står og hvor du vil være – din personlighet vil bringe frem det beste i deg. 

Vi jobber med mål som gir deg motivasjon til å fortsette prosessen til du er i mål.

Du vil få råd og veiledning og bli kjent med det beste i deg, slik at du opplever tilfredshet, økt energi, mye mer glede og hverdagen får en helt annen mening.

 

Design Your Life består av 4 grunnmoduler og 2 oppfølgingkurs og du mottar Diplom for gjennomført kurs.

 Et stort pluss å ha på CV’en.

 

Uke 1: Hjernen er stjernen

Hvordan definerer vi  visjon mål og delmål  og hvorfor er det viktig å ha en visjon? Hvordan fremstå som best og hvordan kommuniserer du med deg selv og andre. Hvilke tanker gir deg fremdrift og hvilke tanker gir energi og livskraft. Hva vil jeg med livet mitt.

Hvordan stå  støtt når det «stormer». Kraft og styrke i all slags vær. Hvordan finne troen på oss selv og bygge den selvtilitten/selvfølelsen som skal til og kvitte oss med gamle tankemønstre (gamle troer).

Her vil du øke energinivået ditt gjennom læren av Rett Mental innstilling, se fler muligheter enn begrensninger.

Hjernen er stjernen
Uke 3: Tid for endring

Vi rendyrker våre beste egenskaper. Følelsen av at du er god nok og kan bli enda bedre er tanken om at du kan få til alt du vil!  Når vi blir kjent med talentet vårt blir valgene vi tar enklere og mer presise.

Alle vaner gir oss en god eller dårlig følelse og hvordan legge om dårlige vaner til gode vaner som gir resultater på sikt. Vi styrker gode vaner og ser nye muligheter som vil gi fremdrift.

Hvilke mennesker vil du omgi deg med, lære av og rådføre deg med. Vi utvikler her en sterkere intuisjon for å gjøre riktigere valg. Din motivasjon er alltid satt sammen med en tanke, følelse og hensikt og det er det som beveger deg i riktig retning. Lidenskapen til det vi gjør og server andre mennesker med skal bringe kraft og energi.

Lage Goal Map
Lage Goal Map
Uke 4: Din vei til suksess

Vår hjerne prioriterer ALLTID mål-informasjon først. Det ligger store muligheter i å vite hvordan hjernen kan jobbe for deg.

Det er ca 3% som setter seg mål «riktig»og av de oppnår 97% sine mål – du vil være blandt disse.

Du kan velge å gjøre din Goal Map digitalt, eller fysisk med penn & fargeblyanter.

Hvordan skape gode affirmasjoner og laste ned gratis bilder til din Goal Map. Her begynner prosessen som vil hjelpe deg til å holde fokus fremover til neste samling.

Oppfølging videre …

Her deler vi opplevelsen av å følge en Map og her oppstår det alltid historier som gir godfølelse videre på livsveien. Vårt neste møte sammen i gruppen er etter 4 uker – og deretter 8 uker.

Her vil du også møte noen tidligere kursdeltakere som deler sin suksesshistorie og gir tips og råd du garantert vil like å får med deg!

Arrangementer/ kurs 2019

Sted:

Oslo Medisinske senter

Oslo Medisinske senter

Radisson Blu Mountain hotel Beitostølen

Finca Son Sard Mallorca  

Datoer:

27 nov 2019

  11- 12 januar 2020                                            

  16 – 19 januar 2020

21- 28 mars  2020

Tidspunkt:

19 – 20:30

10 – 15:00
(10t + oppfølging)

 

KURSLEDER
Kursleder Mona Hartmann

Mona Hartmann

Master Life-coach 

 Jeg har hele livet brukt et mentalt verktøy til å nå mine store og små mål og mener det er helt nødvendig for å strekke seg etter noe mer enn forventet. Det gjør at vi vokser og utvikler oss selv som igjen gir mestringsfølelse.

 Jeg brenner for SOS- barnebyer og  Force for Good og gir mitt bidrag til barn som er alene – familier i krise – sikre omsorg og trygghet for de som trenger det mest- det gir meg energi og se at jeg kan være med å gjøre en forskjell for noen i verden.

Mona Hartmann – Master Life-coach & Foredragsholder                              NLP-sertifisert

 

PÅMELDING

Jeg gleder meg til å bli kjent med deg. Fyll ut skjemaet under og du vil høre fa meg.